רכב משוריין


רכב משוריין
מכונית ממוגנת, רכב חסין כדורים; רכב המוגן בשריון, משוריין, זחל"ם, טנק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משוריין — 1 adj. מחוזק, מתוגבר; מוגן, מסוכך, מכוסה בשריון; מאובטח, שמור, מובטח, נצור, מוחזק עבור , נשמר עבור 2 רכב בעל שריון, רכב צבאי מוגן, רכב צבאי מכוסה שריו …   אוצר עברית

  • רכב קרב משוריין — רק ם, רכב מוגן בשריון המיועד ללחימה או לנשיאת כוחות לוחמים {{}} …   אוצר עברית

  • רכב רך — כלי תעבורה שאיננו משוריין {{}} …   אוצר עברית

  • נושא גייסות משוריין — כלי רכב משוריין המשמש להובלת גייסות לשדה הקרב ומספק הגנה מפני פגיעת נשק קל {{}} …   אוצר עברית

  • שיריונית — רכב צבאי חמוש, רכב משוריין, משוריי …   אוצר עברית

  • שריונית — רכב צבאי חמוש, רכב משוריין, משוריי …   אוצר עברית

  • רקם — רכב קרבי משוריין, רכב ממוגן, רכב עוטה שריון, טנק, נגמ ש, תומ …   אוצר עברית

  • זחלם — זחלי למחצה, משוריין, רכב קרבי, רכב צבאי, רכב על זחלי …   אוצר עברית

  • זחלמים — זחלי למחצה, משוריין, רכב קרבי, רכב צבאי, רכב על זחלי …   אוצר עברית

  • טנק — זחל, משוריין, כלי רכב קרבי, רכב חסין כדורים; מכל, דוד, אמבט, ממגור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.