ריב


ריב
התנצחות, מחלוקת, דיון, ויכוח, פולמוס, קונפליקט; מדון, מלחמה, מאבק, קטטה, סכסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ריב הלשונות — הוויכוח שנסב בסוף המאה ה 19 אודות השפה בה ידברו בארץ {{}} …   אוצר עברית

  • ריב קולני — S{{}} …   אוצר עברית

  • איש ריב — מסוכסך, מרבה בהתנגשויות, מסובך בריב {{}} …   אוצר עברית

  • אשת ריב — מסוכסכת, מרבה בהתנגשויות, מסתבכת בריבים {{}} …   אוצר עברית

  • התגלע ביניהם ריב — רבו, התנגחו זה בזה, נפלו דברים ביניהם {{}} …   אוצר עברית

  • התחיל ריב — בא בריב, נכנס לתגרה, התקוטט {{}} …   אוצר עברית

  • חרחור-ריב — סכסכנות, ליבוי יצרים, המרדה, גרימת מדנים {{}} …   אוצר עברית

  • חרחר ריב — סכסך, הסית להיאבק, עימת {{}} …   אוצר עברית

  • נגלע ביניהם ריב — רבו, התנגחו זה בזה, נפלו דברים ביניהם {{}} …   אוצר עברית

  • נפל ביניהם ריב — רבו, התקוטטו, התווכחו {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.