ריאקציה כימית


ריאקציה כימית
תגובה כימית שכתוצאה ממנה נוצרים חומרים חדשים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ריאקציה — פעולה נגדית, פעולה כימית, תגובה; מעבר מנוגד, שינוי גמור, נסיגה; התנגדות לקדמ …   אוצר עברית

  • אוזונוליזה — יצירת ריאקציה כימית של אוזון עם פחמימני …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.