רוב


רוב
prep. מרבית, החלק הגדול יותר, מספר הגדול ממחצית, מרב; הרבה, שפע, ריבוי, כמות גדול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רוב מיוחס — רוב של שני שלישים מהקולות או יותר {{}} …   אוצר עברית

  • רוב קולות — רוב, מרבית, החלק הגדול יותר של הקולות {{}} …   אוצר עברית

  • רוב מוחלט — תמיכה של יותר ממחצית בעלי זכות ההצבעה, רוב מכריע {{}} …   אוצר עברית

  • רוב מוחץ — תמיכה מסיבית, תמיכה של קולות רבים, רוב מכריע {{}} …   אוצר עברית

  • רוב גדול — תמיכה של קולות רבים {{}} …   אוצר עברית

  • רוב חוסם — מספר הקולות המונע את אישור ההצעה של הקבוצה השנייה {{}} …   אוצר עברית

  • רוב מכריע — תמיכה של יותר ממחצית בעלי זכות ההצבעה, תמיכה מסיבית {{}} …   אוצר עברית

  • רוב נגרר — עמך , פשוטי העם, ההמון שאינו יודע להחליט בשביל עצמו {{}} …   אוצר עברית

  • רוב רגיל — תמיכה של יותר קולות {{}} …   אוצר עברית

  • רוב רושם — רושם רב, רושם חזק {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.