רואה-חשבון


רואה-חשבון
בעל מקצוע המוסמך לבקר את הדו"חות הכספיים והמאזן, חשב, יועץ כלכלי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רואה חשבון מוסמך — רואה חשבון המוכר על ידי לשכת רואי החשבון {{}} …   אוצר עברית

  • ביקורת רואה-חשבון — בדיקת ספרי חשבונות של עסק בידי רואה חשבון חיצוני {{}} …   אוצר עברית

  • חוד רואה חשבון — הערכה של רואה חשבון; הערותיו של רו ח לאחר בדיקת דו חות כספיים של עסק {{}} …   אוצר עברית

  • חוות דעת רואה חשבון — הערכה של רואה חשבון; הערותיו של רו ח לאחר בדיקת דו חות כספיים של עסק {{}} …   אוצר עברית

  • מבקר חשבונות — רואה חשבון, מוסמך לבדיקת חשבונות {{}} …   אוצר עברית

  • רוח — רואה חשבון, מנהל חשבונות, חשב, גזבר, פנקסן, יועץ כלכל …   אוצר עברית

  • חשב — 1 n. רואה חשבון, מבקר, מפקח, משגי 2 v. להביא בחשבון, למנות עם , להכליל; לייחס חשיבות, לכבד, להעריך, להוקיר, לראות כחשו 3 v. להיות מוערך כ ; להידמות; להילקח בחשבון; להימנות עם; לזכות בהערכה, להיות בעל חשיבו 4 v. להרהר, להגות, להעלות בדעתו; להתכוון …   אוצר עברית

  • ביקורת פיננסית — בדיקת דו חות כספיים של עסק בידי רואה חשבון חיצוני {{}} …   אוצר עברית

  • ביקורת שנתית — בדיקה המתקיימת פעם בשנה; בדיקה שנתית של ספרי חשבונות של עסק בידי רואה חשבון חיצוני {{}} …   אוצר עברית

  • חוד רוח — הערכה של רואה חשבון; הערותיו של רו ח לאחר בדיקת דו חות כספיים של עסק {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.