רהיטות


רהיטות
שטף, שגירות, רגילות בדיבור, קלות לשון, סגנון; מהירות, חיפזון, זריזות, ספי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • צחות — טוהר, זוך, צחור, לובן, ניקיון, צלילות, רעננות, טריות, חפות; רהיטות, בהירות, טוהר הסגנון, שט …   אוצר עברית

  • שגרה — 1 פרוצדורה, תכנית משנית הנקראת מתוך העיקרית, פקודות מחשב הנקראות לביצוע משימה מסוימ 2 רוטינה, אורח חיים, רגילות, שבלוניות, שגרתיות, יום יומיות; הרגל, נוהג; רהיטות, שט …   אוצר עברית

  • שטף — 1 v. להירחץ, לעבור ניקוי; להתכבס; לעבור הדחה; להינטל (ידיים) ; להיגרר עם הזרם, להיסחף, להיגרף; להיעשות שטוף , להיות אחוז , להיתקף, להיות להו 2 v. לנזוף בקולי קולות, לצעוק על , להוכיח את 3 v. לרחוץ, לנקות; לכבס; לכבד (רצפה) ; להדיח (כלים) ; ליטול… …   אוצר עברית

  • שיגרה — 1 פרוצדורה, תכנית משנית הנקראת מתוך העיקרית, פקודות מחשב הנקראות לביצוע משימה מסוימ 2 רוטינה, אורח חיים, רגילות, שבלוניות, שגרתיות, יום יומיות; הרגל, נוהג; רהיטות, שט …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.