קרינה


קרינה
קרניים, גלים אלקטרומגנטיים, אור; הפצת קרניים, הארה; נוגה, זוהר, זיו, ברק, זריח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קרינה אלקטרומגנטית — קרינה חשמלית ומגנטית, קרינה בצורת שדות חשמליים היוצרים שדות מגנטיים {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה גרעינית — קרינה מייננת שמקורה בתהליך ביקוע או היתוך גרעיני {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה מייננת — קרינה היוצרת יונים בגוף המוקרן {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה על-סגולה — קרינה רפואית אלקטרומגנטית בעלת גל קצר מגלי האור הנראה {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה קוסמית — מטר חלקיקים הנופלים מן החלל על פני כדור הארץ {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה רדיואקטיבית — פליטת אנרגיה תוך התפרקות גרעיני האטום {{}} …   אוצר עברית

  • קרינה תת-אדומה — קרניים בעלות אורך גל ארוך יותר מאורך הגל הנראה {{}} …   אוצר עברית

  • גלאי קרינה — מכשיר המתריע מפני קרינה רדיואקטיבית, מונה גייגר {{}} …   אוצר עברית

  • עי קרינה אקטינית — בעזרת קרינה אקטינית {{}} …   אוצר עברית

  • מגן-קרינה — לוח להגנה על העיניים מפני קרינת המחשב {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.