קונטרסט


קונטרסט
ניגוד, ניגודיות, הפך, הופכיו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נגדיות — ניגוד, היות מנוגד, סתירה, מצב ניגודי, קונטרסט, עמידה זה מול זה, הפכיות, ניגודיות, שונ …   אוצר עברית

  • נגוד — נגדיות, היות מנוגד, סתירה, מצב ניגודי, קונטרסט, עמידה זה מול זה, היפך, הופכיות, ניגודיו …   אוצר עברית

  • נגודיות — ניגוד, היות מנוגד, סתירה, מצב ניגודי, קונטרסט, עמידה זה מול זה, הפכיות, שוני, הבד …   אוצר עברית

  • ניגוד — נגדיות, היות מנוגד, סתירה, מצב ניגודי, קונטרסט, עמידה זה מול זה, היפך, הופכיות, ניגודיו …   אוצר עברית

  • ניגוד קוטבי — הופכיות, סתירה, קונטרסט {{}} …   אוצר עברית

  • ניגודיות — ניגוד, היות מנוגד, סתירה, מצב ניגודי, קונטרסט, עמידה זה מול זה, הפכיות, שוני, הבד …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.