צריך לומר


צריך לומר
צריך לקרוא, ההגייה הנכונה הינה, צ"ל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ואין צריך לומר — מובן מאליו, למותר לציין {{}} …   אוצר עברית

  • יל — יש לומר, צריך לומר, כדאי לומר, נדרש לומר, יש להגיד, יש לאמו …   אוצר עברית

  • הווי אומר — יש לומר, צריך לומר, זאת אומרת {{}} …   אוצר עברית

  • יש לציין — כדאי להדגיש, צריך לומר {{}} …   אוצר עברית

  • חייב — 1 adj. צריך, מוכרח, מחויב, אנוס, נאלץ, מאולץ, מתווה, חסר ברירה, כפוי, מוטלת עליו חובה, ללא יכולת סירוב; בעל חוב, שמוטלים עליו חובות, צריך לשלם, צריך להחזיר כספים; אשם, מורשע, שהוטלה עליו אשמה, נמצא אש 2 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע,… …   אוצר עברית

  • חיב — 1 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע, למצוא כאשם; לנכות מחשבון, לרשום לחובת ; לומר ה 2 v. לקבל מחויבות, להסכים, לקחת על עצמו; להיות מחויב המציאות, להתבקש, להיות הכרח 3 v. נרשם לחובתו, נוכה מחשבונו; נמצא אשם, הורשע; הוכרח, אולץ, נכפה עליו,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.