צריחה


צריחה
קריאה, זעקה, צווחה, השמעת צרחה, שאגה, קול-רם, קול-כאב, קול-צער, קול-פחד, רעש; בקשת-עזר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יבבה — יללה, בכי, גניחה, התייפחות, בכייה, געייה, זעקה, צריחה, צווחה, קריאה, שאגה, קול צורם, קול כא …   אוצר עברית

  • צווחה — קריאה, זעקה, צעקה, קול צריחה, צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, רע …   אוצר עברית

  • צוויחה — השמעת קול צווחה, צריחה, צעקה, השמעת יללות, ייבוב, הרעש …   אוצר עברית

  • צוחה — קריאה, זעקה, צעקה, קול צריחה, צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, רע …   אוצר עברית

  • צויחה — השמעת קול צווחה, צריחה, צעקה, השמעת יללות, ייבוב, הרעש …   אוצר עברית

  • צרחה — קריאה, זעקה, צווחה, צריחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, קול פחד, רעש; בקשת עזר …   אוצר עברית

  • קול רם — קול רם, צעקה, צריחה {{}} …   אוצר עברית

  • שאגה — שאיגה, נהימה, נהמה, רעם, קול חזק, קולו של האריה; צווחה, צעקה, צרחה, צריחה, תרוע …   אוצר עברית

  • שוועה — קריאה לעזרה, צעקה, זעקה, מחאה, צריחה, צרח …   אוצר עברית

  • שועה — קריאה לעזרה, צעקה, זעקה, מחאה, צריחה, צרח …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.