צרחן


צרחן
צווחן, צעקן, מי שמרבה לצרוח, רעשן, יללן, מי שמדבר בקול ר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בכיין — מרבה לבכות, דומע, יבבן, יללן, יפחן, צרחן, צווחן, זעק …   אוצר עברית

  • בכין — מרבה לבכות, דומע, יבבן, יללן, יפחן, צרחן, צווחן, זעק …   אוצר עברית

  • יללן — בכיין, צעקן, צרחן; מתלונן, קוטר (סלנג) …   אוצר עברית

  • צווחן — מי שמרבה לצווח, צעקן, צרחן, רעשן, ילל …   אוצר עברית

  • צוחן — מי שמרבה לצווח, צעקן, צרחן, רעשן, ילל …   אוצר עברית

  • צעקן — צווחן, צרחן, מי שמרבה לצעוק, רעשן, יללן, מי שמדבר בקול רם, חסר נימוס, וכחן, איש דברי …   אוצר עברית

  • צרח — 1 v. להצטעק, להתחיל לצרוח, להתחיל לצעוק, לפרוץ בזעקות, להתחיל לצווח, להרים קולו בצעקה, להזדע 2 v. לצרוח, לצעוק, לזעוק, לקרוא בקול, לצווח, להזדעק, להצטרח, להצטעק, לפרוץ בצעקות; לבצע הצרחה, להחליף את מקומות המלך והצריח (בשחמט) 3 v. לתת צרחה, לצווח …   אוצר עברית

  • קולני — adj. רועש, רועם, סואן, צעקן, צרחן, צווחן, זעקני, אלים, תקיף, צעקני, רעשני, צרחני, צווחנ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.