צרחה


צרחה
קריאה, זעקה, צווחה, צריחה, שאגה, קול-רם, קול-כאב, קול-צער, קול-פחד, רעש; בקשת-עזר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • זעקה — צרחה, צווחה, צעקה, שוועה, קריאה, תרועה, יבבה, נהי, בכי; גערה, נזיפה, תוכח …   אוצר עברית

  • קול זעקה — צרחה, צווחה, צעקה {{}} …   אוצר עברית

  • צווחה — קריאה, זעקה, צעקה, קול צריחה, צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, רע …   אוצר עברית

  • צוחה — קריאה, זעקה, צעקה, קול צריחה, צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, רע …   אוצר עברית

  • צעקה — קריאה, זעקה, צווחה, צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, רעש; בקשת עזרה; תלונה; חידו …   אוצר עברית

  • צרח — 1 v. להצטעק, להתחיל לצרוח, להתחיל לצעוק, לפרוץ בזעקות, להתחיל לצווח, להרים קולו בצעקה, להזדע 2 v. לצרוח, לצעוק, לזעוק, לקרוא בקול, לצווח, להזדעק, להצטרח, להצטעק, לפרוץ בצעקות; לבצע הצרחה, להחליף את מקומות המלך והצריח (בשחמט) 3 v. לתת צרחה, לצווח …   אוצר עברית

  • צריחה — קריאה, זעקה, צווחה, השמעת צרחה, שאגה, קול רם, קול כאב, קול צער, קול פחד, רעש; בקשת עזר …   אוצר עברית

  • קול צווחה — זעקה, צרחה {{}} …   אוצר עברית

  • שאגה — שאיגה, נהימה, נהמה, רעם, קול חזק, קולו של האריה; צווחה, צעקה, צרחה, צריחה, תרוע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.