צו-ביניים


צו-ביניים
הוראה זמנית של בית המשפט עד לבירור העניין {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • ביניים — adj. אמצע, תווך, אמצעיות, בינוניות, ממוצעות, בינתיי …   אוצר עברית

 • דרך ביניים — פשרה, עמק שווה, שביל ביניים {{}} …   אוצר עברית

 • מוח ביניים — רקמת ביניים דרכה עוברים סיבי עצבים אל המוח הקטן ואל קליפת המוח הגדול {{}} …   אוצר עברית

 • איש-ביניים — אדם נייטרלי, מתווך בין מחנות מתנגדים, בורר, מפשר {{}} …   אוצר עברית

 • אשת-ביניים — בוררת, מתווכת בין מחנות מתנגדים {{}} …   אוצר עברית

 • גון-ביניים — גוון ממוצע, הצבע בין שני גוונים סמוכים {{}} …   אוצר עברית

 • דוח ביניים — סקירה המוגשת לפני תום התקופה, סקירה המכילה פרטים ראשוניים {{}} …   אוצר עברית

 • דוח ביניים — סקירה המוגשת לפני תום התקופה, סקירה המכילה פרטים ראשוניים {{}} …   אוצר עברית

 • דיבידנד ביניים — חלק מרווחי עסק המחולקים לבעלי המניות במהלך שנת העסקים {{}} …   אוצר עברית

 • דירת ביניים — דירה שגרים בה כשלב מעבר לפני כניסה לדירה גדולה ונוחה יותר {{}} …   אוצר עברית

 • החלטת ביניים — החלטה של בית משפט הניתנת במהלך משפט {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.