צו שחרור


צו שחרור
הוראה של בית המשפט הפוטרת מחובה קודמת; צו המאשר יציאה לחופשי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • שחרור מוקדם — שחרור טרם הזמן הרשמי {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור — מתן חופש, מתן דרור, גאולה, פדות, הוצאה לחופשי, הושעה; מתן פטור, ביטול שעבוד; יריי …   אוצר עברית

 • שחרור בערבות — יציאה ממעצר תוך הותרת שטר חוב {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור מאחריות — פטור מחבות משפטית, קביעה שהסתיימה החבות המשפטית {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור מהתחייבות — S{{}} …   אוצר עברית

 • שחרור מחוזה — קביעה שהסתיימה החבות שהטיל חוזה {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור ממאסר — הוצאה מבית כלא לחופשי {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור מעבדות — s{{}} …   אוצר עברית

 • שחרור ערב — קביעה שאדם חדל לשאת באחריות לפירעון חובו של אחר, הפטר ערב {{}} …   אוצר עברית

 • שחרור פושט רגל — קביעה שאדם חדל להיחשב כפושט רגל משום שסיים לפרוע את חובותיו, הפטר מפשיטת רגל {{}} …   אוצר עברית

 • דמי שחרור — כסף המשולם עבור שחרור סחורה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.