צו קיום


צו קיום
צו המאפשר לממש צוואה ולחלק את הירושה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • קיום — מציאות, ישות; חיות, חיים, התקיימות; שימור, התמדה, הישארות; מילוי, ביצוע, יישו …   אוצר עברית

 • קיום בבינוניות — חובה לספק נכס או שירות סבירים אם לא נקבע בחוזה אחרת {{}} …   אוצר עברית

 • קיום בתום לב — חובה לקיים חיוב ולהשתמש בזכות הנובעים מחוזה בדרך מקובלת ובתום לב {{}} …   אוצר עברית

 • קיום מצוות — עשיית המצוות המוטלות על האדם לפי היהדות {{}} …   אוצר עברית

 • קיום-המין — המשך קיומו של אדם או בעל חיים או צומח ע י התרבות {{}} …   אוצר עברית

 • קיום-נפש — התקיימות, הישארות בחיים {{}} …   אוצר עברית

 • חברה חדלת קיום — חברה שהפסיקה לפעול ואין לה זכות קיום {{}} …   אוצר עברית

 • אי קיום — הימנעות מביצוע מחויבות, ביצוע לקוי של מחויבות {{}} …   אוצר עברית

 • אמצעי-קיום מינימליים — האמצעים הדרושים כדי להתקיים {{}} …   אוצר עברית

 • דו-קיום — השלמה עם קיומם של שני הצדדים, שיתוף פעולה {{}} …   אוצר עברית

 • דו-קיום בשלום — השלמה עם קיומם של שני הצדדים, שיתוף פעולה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.