צו על-תנאי


צו על-תנאי
הוראה של בג"ץ הקוראת לרשות ציבורית נתבעת לנמק את דרך פעולתה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • תנאי הכרחי ומספיק — תנאי שבלעדיו אין התרחשות ובהתקיימותו אין צורך בשום תנאי אחר (לוגיקה) {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי מכללא — תנאי משתמע, תנאי שלא נזכר במפורש {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי מפורש — תנאי ברור וחד משמעי, תנאי ספציפי {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי אקלים — תנאי מזג אוויר, טמפרטורה כמות משקעים וכו {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי בל-יעבור — תנאי מוחלט, קו אדום {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי בסיסי — תנאי ראשוני, דרישה מקדמית {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי הכרחי — תנאי שבלעדיו לא תתקיים התרחשות (בלוגיקה) {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי הכרחי אבל לא מספיק — תנאי שבלעדיו אין התרחשות אך לא די בו לקיומה (לוגיקה) {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי יסודי — תנאי עקרוני ובסיסי שהפרתו תיחשב כהפרת חוזה {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי מגביל — תנאי בחוזה אחיד המצמצם את אחריות אחד הצדדים {{}} …   אוצר עברית

 • תנאי מוקדם — תנאי הקודם למעשה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.