צו עיקול


צו עיקול
אישור בית-משפט להחרמת רכוש {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עיקול זמני — עיקול המוטל על רכוש עד למועד הכרעת ביהמ ש בסוגיה {{}} …   אוצר עברית

  • עיקול — 1 החרמה, לקיחת דבר מה, תפיסת רכוש, הלאמה, פשיטת רגל, כינוס נכסים, השתלטו 2 עיקום, סיבוב, פיתול, כיפוף, כפיפה, קשת, פנייה, הטיה, הסטה, התפתלות, התעקמות, עקלתו …   אוצר עברית

  • עיקול נכסים — החרמת רכוש, הפקעה {{}} …   אוצר עברית

  • עיקול רכוש — החרמת רכוש, הפקעה {{}} …   אוצר עברית

  • בר עיקול — שניתן לעקלו {{}} …   אוצר עברית

  • הטיל עיקול — הורה על תפיסת רכוש {{}} …   אוצר עברית

  • הטלת עיקול — הוראה בדבר תפיסת רכוש {{}} …   אוצר עברית

  • צו עיקול אצל צד שלישי — הוראה של בית המשפט להחרים רכוש שאינו מצוי בידי בעליו {{}} …   אוצר עברית

  • הפקעת רכוש — עיקול, החרמה {{}} …   אוצר עברית

  • עיקום — עיקול, סיבוב, פיתול, כיפוף, כפיפה, הטיה, פנייה, הסטה, קשת; עיוות, עיווי, שינוי צור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.