צו סופי


צו סופי
הוראה אחרונה והחלטית של בית המשפט {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סופי — adj. אחרון, אחורי, לא מעבר, בקצה; סופני, טרמינלי; מוגבל בזמן, תחום במרחב, שיש לו סו …   אוצר עברית

  • אין-סופי — הנראה ללא סוף, נדמה כחסר גבולות {{}} …   אוצר עברית

  • אישור סופי — אישור מחייב, גושפנקא סופית {{}} …   אוצר עברית

  • באופן סופי — אחת ולתמיד, בצורה מוחלטת, בצורה שאין לשנותה {{}} …   אוצר עברית

  • לא סופי — טרם נקבע, עדיין לא ידוע בבירור {{}} …   אוצר עברית

  • מוטב סופי — גורם שיקבל לידיו את קרן הנאמנות בעת חלוקתה {{}} …   אוצר עברית

  • מועד סופי — מועד אחרון …   אוצר עברית

  • פסד סופי — החלטה של ביהמ ש שאינה ניתנת לערעור, פס ד חלוט {{}} …   אוצר עברית

  • פסק דין סופי — החלטה של ביהמ ש שאינה ניתנת לערעור, פסק דין חלוט {{}} …   אוצר עברית

  • ציון סופי — ציון משוקלל הכולל את כל הציונים שבדרך {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.