צו כינוס


צו כינוס
הוראה של בית המשפט להפקיע נכסים של פושט-רגל לטובת נושיו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כינוס — כנס, ועידה, אסיפה, קונגרס, מליאה, מפגש, עצרת, קיבוץ, מושב, מועצה, התוועדות, דיון, ליכו …   אוצר עברית

  • כינוס מחדש — ניסיון ללכד מחדש את השורות, אסיפה מחודשת {{}} …   אוצר עברית

  • כינוס נכסים — הפקעת נכסי פושט הרגל לטובת נושיו ע י נציג ממשלתי {{}} …   אוצר עברית

  • כינוס-איברים — חיבור או חיסור איברים דומים בביטויים אלגבריים {{}} …   אוצר עברית

  • שטח כינוס — מקום בו מתרכזים כל הכוחות וממנו עוברים לשטח ההיערכות {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה שלא מן המניין — כינוס במועד בלתי שגרתי, כינוס לרגל אירוע חד פעמי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה שנתית — כינוס המתקיים אחת לשנה, כינוס לסקירת הפעילות השנתית {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית — כינוס של כל החברים באיגוד {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית שלא מן המניין — כינוס של כל החברים במועד בלתי שגרתי {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה פתוחה — כינוס פומבי, דיון בדלתיים פתוחות {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.