צו ירושה


צו ירושה
צו המאפשר לממש צוואה או לחלק את הירושה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ירושה — נחלה, מורשה, עיזבון, חלק, רכוש שנשאר לאחר המוות, רכוש העובר ליורשי …   אוצר עברית

  • ירושה משותפת — s{{}} …   אוצר עברית

  • מלחמת ירושה — מאבק על הבעלות בעיזבונו של המת, סכסוך ירושה {{}} …   אוצר עברית

  • סכסוך ירושה — מאבק על הבעלות בעיזבונו של המת, מלחמת ירושה {{}} …   אוצר עברית

  • בר-ירושה — יכול לעבור בירושה; יש לו זכות להוריש {{}} …   אוצר עברית

  • דיני ירושה — הלכות משפטיות העוסקות בעיזבונות {{}} …   אוצר עברית

  • הליכי ירושה — צעדים משפטיים שמטרתם חלוקת עיזבון {{}} …   אוצר עברית

  • זכות ירושה — הזכות לרשת את המת, זכות על העיזבון {{}} …   אוצר עברית

  • מס ירושה — תשלום חובה בגין נכסים המצווים ליורשים {{}} …   אוצר עברית

  • קיבל ירושה — ירש, נחל, קיבל מתוקף צוואה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.