צו הצהרתי


צו הצהרתי
הוראה של בית המשפט בנוגע לזכויותיו של אחד הצדדים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הצהרתי — adj. דקלרטיבי, שיסודו בהצהרה, שיש בו משום הצהרה, הכרזת …   אוצר עברית

  • באופן הצהרתי — באופן הפגנתי, בהצהרה, ע י הכרזה רשמית, כהתחייבות חגיגית, בשבועה {{}} …   אוצר עברית

  • סעד הצהרתי — הכרזה של בית המשפט על זכויותיו של אחד הצדדים {{}} …   אוצר עברית

  • פסד הצהרתי — פסק דין המכריז על זכויותיו של אחד הצדדים {{}} …   אוצר עברית

  • פסק דין הצהרתי — פסק דין המכריז על זכויותיו של אחד הצדדים {{}} …   אוצר עברית

  • דקלרטיבי — adj. הצהרתי, הכרזתי, מסביר, שיש בו דקלרציה, הודעה פומבית; משפט חיווי (בדקדוק) …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.