צו הפקעה


צו הפקעה
הוראה של בית המשפט להפקיע קרקע לצורכי ציבור {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הפקעה — החרמה, הוצאה מרשות הפרט, העברה לרשות הכלל, העברת נכסים לידי המדינה, הלאמ …   אוצר עברית

  • הפקעה לצורכי ציבור — הלאמה למען מטרות ציבוריות, החרמה לטובת הקהילה {{}} …   אוצר עברית

  • חילוט — הפקעה, החרמה, עיקול (רכוש, כסף וכו ) …   אוצר עברית

  • אינטרנציונליזציה — הפיכה לבינלאומי, בנאום, הפקעה מרשות המדינה, העברה לרשות בינלאומי …   אוצר עברית

  • אינטרנציונליזצייה — הפיכה לבינלאומי, בנאום, הפקעה מרשות המדינה, העברה לרשות בינלאומי …   אוצר עברית

  • אנטרנציונליזציה — הפיכה לבינלאומי, בנאום, הפקעה מרשות המדינה, העברה לרשות בינלאומי …   אוצר עברית

  • אנטרנציונליזצייה — הפיכה לבינלאומי, בנאום, הפקעה מרשות המדינה, העברה לרשות בינלאומי …   אוצר עברית

  • בינאום — אינטרנציונליזציה, קביעת משטר בינלאומי, הפקעה מרשות המדינה, העברת שליטה לאו …   אוצר עברית

  • בנאום — אינטרנציונליזציה, קביעת משטר בינלאומי, הפקעה מרשות המדינה, העברת שליטה לאו …   אוצר עברית

  • החרמה — 1 הפקעה, עיקול, הוצאה מרשות הבעלים, לקיחה בכו 2 חרם, נידוי, גירוש, סילוק, הרחקה, הגליה, שליחה לגלו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.