צו החרמה


צו החרמה
הוראה של בית המשפט להפקיע רכוש מידי בעליו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • החרמה — 1 הפקעה, עיקול, הוצאה מרשות הבעלים, לקיחה בכו 2 חרם, נידוי, גירוש, סילוק, הרחקה, הגליה, שליחה לגלו …   אוצר עברית

  • בר החרמה — שניתן להחרימו {{}} …   אוצר עברית

  • הפקעה — החרמה, הוצאה מרשות הפרט, העברה לרשות הכלל, העברת נכסים לידי המדינה, הלאמ …   אוצר עברית

  • נדוי — החרמה, הרחקה, חרם, גירוש, איסור לבוא בקהל, בידוד, השעייה, הוצאה מכלל …   אוצר עברית

  • נדויי — החרמה, הרחקה, חרם, גירוש, איסור לבוא בקהל, בידוד, השעייה, הוצאה מכלל …   אוצר עברית

  • נידוי — החרמה, הרחקה, חרם, גירוש, איסור לבוא בקהל, בידוד, השעייה, הוצאה מכלל …   אוצר עברית

  • נידויי — החרמה, הרחקה, חרם, גירוש, איסור לבוא בקהל, בידוד, השעייה, הוצאה מכלל …   אוצר עברית

  • שלילת רשיון — החרמה של אישור רשמי, איסור לנהוג; איסור להוסיף ולעסוק במקצוע {{}} …   אוצר עברית

  • הפקעה לצורכי ציבור — הלאמה למען מטרות ציבוריות, החרמה לטובת הקהילה {{}} …   אוצר עברית

  • הפקעת אדמות — הלאמת שטחי קרקע, החרמה של חלק מהמגרש לצרכי ציבור {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.