צו בית-דין


צו בית-דין
הוראה של בית המשפט {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • בית דין שרעי — בית דין של העדה המוסלמית הפוסק ע פ חוקי האיסלם (השריעה) {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין נטוי — בית דין שמספר חבריו אי זוגי ושלפסיקותיו תמיד יהיו רוב ומיעוט {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין שדה — בית דין צבאי המוקם בתקופת לחימה {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין של מושבעים — בית דין שבו נחרצים גורלות לפי שיקולי חבר מושבעים {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין מיוחד — טריבונל שיפוטי המכונס לצורך עניין ספציפי; מוסד שיפוטי המכריע בסמכויות בית דין דתי {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין — בית משפט, מקום בוררות, מוסד שיפוטי לתביעות קטנות {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין צבאי — בית משפט של הצבא {{}} …   אוצר עברית

 • בית דין לשכירות — טריבונל שיפוטי שהוקם ע פ חוק הגנת הדייר כדי להכריע בסכסוכים בנוגע להשכרת מבנים {{}} …   אוצר עברית

 • בית דין רבני — מוסד שיפוטי ממלכתי הפוסק בעניינים שבסמכותו על פי ההלכה {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין דתי — טריבונל שיפוטי של עדה דתית מוכרת בישראל {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין חרדי — טריבונל שיפוטי של היהדות האורתודוקסית האדוקה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.