צו בירור


צו בירור
הוראה של בית המשפט שנועדה להבהיר החלטה של ערכאה נמוכה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בירור — הבהרה, בדיקה, חיפוש, בוררות, הוכחה לאחר עיון, דיון; מיון, סיווג, בחירה, בריר …   אוצר עברית

  • בירור יתרה — בדיקת היתרה בחשבון העו ש בבנק {{}} …   אוצר עברית

  • בירור מעמיק — בדיקה דקדקנית, הבהרה יסודית {{}} …   אוצר עברית

  • בירור מראש — בדיקת הפרטים מראש {{}} …   אוצר עברית

  • טעון בירור — שיש לבררו, דורש בירור {{}} …   אוצר עברית

  • דורש בירור — שיש לבררו {{}} …   אוצר עברית

  • אימות מראש — בירור מראש {{}} …   אוצר עברית

  • אימות פרטים — בירור פרטים, ניסיון לבדוק שהפרטים אכן נכונים {{}} …   אוצר עברית

  • הבהרה — בירור, הפיכה לבהיר, הפיכה לנהיר; הלבנה, ליבון, הפיכת הצבע לבהיר; התבהרות (מזג אוויר) …   אוצר עברית

  • יישוב המחלוקת — בירור, הלבנה, פתרון {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.