פרוסה


פרוסה
פלח, נתח, חתיכה, חלק, בצע; לחם, חלה, פ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פרוסה דקה — S{{}} …   אוצר עברית

  • חתיכה הראויה להתכבד — פרוסה גדולה וטעימה {{}} …   אוצר עברית

  • חתיכה שראוי להתכבד בה — פרוסה גדולה וטעימה {{}} …   אוצר עברית

  • כריך — פרוסה, סנדוויץ , לחם, בין שני דברים זהי …   אוצר עברית

  • חריץ — 1 חתך, שריטה, סדק, בקע, בקיע, שרטת, דימום בעור, פצע, מקום שנחת 2 פלח, נתח, פיסה, חתיכה, חלק, פרוסה, יחידה, פריט, מנ …   אוצר עברית

  • חתיכה גדולה — נתח רציני, פרוסה גדולה …   אוצר עברית

  • חתך אמצעי — חיתוך באמצע הצורה, הוצאת פרוסה בדיוק מהאמצע {{}} …   אוצר עברית

  • מטרת שטח — מטרה שאינה נקודתית אלא פרוסה על פני אזור נרחב {{}} …   אוצר עברית

  • נתח — 1 n. אנליסט, אדם שתפקידו לנתח נתונים, סטטיסטיקא 2 v. לבצע ניתוח, לבצע פעולה כירורגית; לעסוק בכירורגיה; לחתוך, לבתר, לכרות; לחקור, לבחון, לעשות אנליזה, לפרק לגורמים, לעיין, לשקול, לבדוק היבטים שוני 3 v. לעבור ניתוח, להיות מנותח, לעבור פעולה… …   אוצר עברית

  • פלח — 1 n. איכר, עובד אדמה, חקלא 2 v. לסחוב , לגנוב, להרים , לסלק , לקחת בלי שירגישו, לכייס, לקחת ללא רשו 3 v. להיחתך לפלחים, להיפרס, להתחלק, להיחתך לפרוסות, להיבצע, להתפלג, להתבקע, להיחצות, להתפרק, להיגזר, להיקרע, להישס 4 v. להסתנן, להתגנב, לחדור,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.