עשרה


עשרה
n. 10, י', (שם מספר לזכר)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עשרה בטבת — יום צום לזכר המצור הבבלי על ירושלים {{}} …   אוצר עברית

  • עשרה גרם — s{{}} …   אוצר עברית

  • עשרה ליטרים — s{{}} …   אוצר עברית

  • עשרה קבין של — הכמות הכללית של, מאה אחוז של {{}} …   אוצר עברית

  • השלוש-עשרה — ה 13, מספר סידורי לנקבה, אחרי השתים עשרה, לפני הארבע עשרה {{}} …   אוצר עברית

  • השמונה-עשרה — מספר סידורי לנקבה, אחרי השבע עשרה ולפני התשע עשרה {{}} …   אוצר עברית

  • השש-עשרה — מספר סידורי לנקבה, אחרי החמש עשרה, לפני השבע עשרה {{}} …   אוצר עברית

  • חמש-עשרה — 15, אחרי ארבע עשרה ולפני שש עשרה, שם מספר לנקבה …   אוצר עברית

  • שבע עשרה — 17, י ז, שם מספר לנקבה, המספר שאחרי שש עשרה ולפני שמונה עשרה …   אוצר עברית

  • שלוש-עשרה — 13, י ג, שם מספר לנקבה, אחרי שתים עשרה, לפני ארבע עשרה …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.