עשירון


עשירון
עשור, עשירית, החלק העשירי, אחד מעשרה, עשרה אחוזי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעשר — 10/1, עשירית, החלק העשירי, אחד מעשרה, עשירון, עשירייה, עשרה אחוזים; עשירית מהיבול, תרומ …   אוצר עברית

  • עשיריה — n. עשור, קבוצה של עשרה; עשירית, עשירון, החלק העשירי, אחד מעשר …   אוצר עברית

  • עשירייה — n. עשור, קבוצה של עשרה; עשירית, עשירון, החלק העשירי, אחד מעשר …   אוצר עברית

  • עשירית — n. 10/1, החלק העשירי, אחד מעשרה, עשירון, עשיריי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.