עשיית רושם


עשיית רושם
ראוותנות, הצגה לראווה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הצגה לראווה — עשיית רושם, ראוותנות {{}} …   אוצר עברית

  • גינוני חיזור — גינונים שמטרתם עשיית רושם שמשתמשים בהם בעת חיזור {{}} …   אוצר עברית

  • הקסמה — כישוף, גרימת התלהבות, עשיית רושם, ליבוב, מציאת ח …   אוצר עברית

  • הרשמה — רישום, רשימת שמות, כתיבת פרטים, דפתור, רגיסטרציה; טביעת חותם, עשיית רושם, שימוש באפקטי …   אוצר עברית

  • מפגן שרירים — הפגנת כוח, עשיית רושם {{}} …   אוצר עברית

  • רבותא — גדולה, חשיבות, עשיית רושם; חידוש, דבר חידוש, פלא, גילוי; יתרון, מעלה, עדיפו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.