עורי


עורי
adj. של העור, על העור, מן העור, על פני הגוף, חיצוני, שטח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Lekha Dodi — Pour les articles homonymes, voir Dodi. Partition de Lekha Dodi, d après la Jewish Encyclopedia Lekha Dodi (hébreu: לכה דודי « Va, mon bien aimé ») e …   Wikipédia en Français

  • Hechscher — Koscher Salz, das u.a. zum Koschermachen von Fleisch verwendet wird. Unten rechts: Hechscher P (koscher für Pessach) der Orthodox Union, der weltweit größten Koscher Zertifizierungs Organisationen Ein Hechscher (hebräisch: ה …   Deutsch Wikipedia

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.