עור ועצמות


עור ועצמות
כחוש, גרום, צנום, מזה-רעב {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כולו עור ועצמות — כחוש, גרום {{}} …   אוצר עברית

  • גופו גידים ועצמות — רזה, כחוש, דל בשר, גרום, עור ועצמות {{}} …   אוצר עברית

  • כולו גידים ועצמות — רזה, כחוש, דל בשר, גרום, עור ועצמות {{}} …   אוצר עברית

  • גל עצמות — עור ועצמות, רזה, כחוש, דל בשר, גרום {{}} …   אוצר עברית

  • גל של עצמות — עור ועצמות, רזה, כחוש, דל בשר, גרום {{}} …   אוצר עברית

  • גוף קלוש — כחוש, רופס, עור ועצמות {{}} …   אוצר עברית

  • דל-בשר — כחוש, רזה, צנום, עור ועצמות {{}} …   אוצר עברית

  • רזה — adj. דק, צר, צנום, שאינו שמן, דל בשר, כחוש, גרום, עור ועצמות, חטוב, דקי …   אוצר עברית

  • רזון — 1 דקות, צנימות, דלות בשר, כחישות, היעדר שומן, עור ועצמות, חיטוב, דקיקו 2 תואר אצולה, רוזן, אציל, נכבד, לורד, עליון, נסי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.