סרוק


סרוק
1 adj. מוברש, ששיערו מסודר; שרוט, פצוע, משופשף, מקורצף; בדוק, חקור, נקי, חסר סיכוני
2 הברשה, סידור השע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Menahem ben Saruq — (also known as Menahem ben Jacob ibn Saruq, Hebrew: מנחם בן סרוק) was a Spanish Jewish philologist of the tenth century CE. He was a skilled poet and polyglot. He was born in Tortosa around 920 and died around 970. Menahem produced an early… …   Wikipedia

  • Menahem ben Sarouk — …   Wikipédia en Français

  • Menahem ben Sarouq — Menahem ben Sarouk Menahem ben Jacob ibn (o …   Wikipédia en Français

  • Menahem ben Sarouḳ — Menahem ben Sarouk Menahem ben Jacob ibn (o …   Wikipédia en Français

  • Menahem ben Saruq — Menahem ben Sarouk Menahem ben Jacob ibn (o …   Wikipédia en Français

  • Menahem ibn Sarouk — Menahem ben Sarouk Menahem ben Jacob ibn (o …   Wikipédia en Français

  • Menahem ibn Sarouḳ — Menahem ben Sarouk Menahem ben Jacob ibn (o …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.