סוף דבר


סוף דבר
שורה תחתונה, סיכום, כללו של דבר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סוף-העולם — כינוי למקום נידח; דבר נורא שאין ממנו חזרה; אחרית הימים {{}} …   אוצר עברית

  • כללו של דבר — שורה תחתונה, סיכום, לקח, סוף דבר {{}} …   אוצר עברית

  • אחרית-דבר — אפילוג, סוף, חלק הסיום של יצירה ספרותית {{}} …   אוצר עברית

  • לא סוף העולם — לא קרה שום דבר, לא מתים מזה {{}} …   אוצר עברית

  • סוד — סוף דבר, אחרית דבר, חתימה, נעילה, אפילוג, סיום, סיפא, סיכום, חלק סופי, מה שקרה בסו …   אוצר עברית

  • Yaakov Shabtai — (1934 – 1981) ( he. יעקב שבתאי) was an Israeli novelist, playwright and translator, born in Tel Aviv.His best known work is Zikhron Devarim (1977), published in English in 1985 as Past Continuous . Written as a single paragraph, it was the first… …   Wikipedia

  • Past Perfect (Sof Davar) — Past Perfect is a 1984 novel originally written in Hebrew by Israeli novelist Yaakov Shabtai. The original title, Sof Davar (Hebrew:סוף דבר) can be translated literally as The End Result or Epilogue . Shabtai died in 1981, before completing a… …   Wikipedia

  • זהו — pron. זה הוא, זה זה, הוא הוא, זה הדבר; סוף דבר! , לא יותר! …   אוצר עברית

  • סיום — סוף, קץ, תום, קצה, גבול, תכלית, מטרה, יעד; גמר, הסמכה, בגרות; אחרית דבר, סיומ …   אוצר עברית

  • לבסוף — adv. בסוף, בסופו של דבר, אחרי הכול, לאחר הכול, באופן סופי, סוף סוף, בעצם, למעש …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.