סגי


סגי
{{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סגי-נהור — לשון אירונית, משמעות הפוכה למה שנאמר {{}} …   אוצר עברית

  • בכך לא סגי — לא די בכך, אין זה מספיק {{}} …   אוצר עברית

  • לשון סגי-נהור — לשון אירונית, משמעות הפוכה למה שנאמר {{}} …   אוצר עברית

  • Isaac l'Aveugle — Itzhak Saggi Nahor (hébreu: יצחק סגי נהור Isaac Plein de lumière) (1160 1235, Posquières) était un kabbaliste juif de Gérone, (Catalogne). Fils du Ravad III, qui lui aurait enseigné les traditions secrètes héritées depuis Moïse sur le mont Sinaï …   Wikipédia en Français

  • בלסנ — בלשון סגי נהור, בלשון מהופכת, שימוש בלשון במשמעות ההפוכה, בלשון אירונית, במובן הפוך ממובנו העיקר …   אוצר עברית

  • נפש יפה — עדין, איסטניס, רגיש, אנין דעת; גס, בוטה, וולגרי, המוני (בלשון סגי נהור) {{}} …   אוצר עברית

  • עוור — 1 v. להסתמא, להפוך לעיוור, לאבד את אור העיניים, לאבד הראייה, להפסיק לראות, להסתנוו 2 v. לסמא, להפוך לעיוור, לפגוע באור העיניים, ליטול ראייה, לנקר עיניים, לסנוור; לעוות הדע 3 שאינו רואה, חסר חוש ראייה, לוקה בראייתו, סומא, סגי נהור, מסונוור, מוכה… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.