סברה


סברה
1 {{}}C
2 דעה, הנחה, מחשבה, טענה, אמונה, הערכה, השערה, ניחוש; היקש, מסקנה, דבר הגיונ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סברה מוטעית — תפיסה שגויה …   אוצר עברית

  • פרשת סברה ושתילה — פרשת הטבח ההמוני שביצעו אנשי הפלנגות במחנות פליטים בלבנון ללא נקיטת אמצעים מצד מדינת ישראל למניעת האסון (1982) {{}} …   אוצר עברית

  • אמונה — סברה, דעה, השקפה, חשיבה, עקרונות; דת, עקרונות דתיי …   אוצר עברית

  • אמונת שוא — סברה מוטעית, אמונה שבטעות יסודה {{}} …   אוצר עברית

  • השערה בעלמא — סברה סתמית, דעה לא מבוססת {{}} …   אוצר עברית

  • סברת-לב — סברה מבוססת והגיונית {{}} …   אוצר עברית

  • אינטרפרטצייה — פרשנות, פירוש, ביאור, הסבר, סברה, סיבור, הסברה, הסברת משמעו …   אוצר עברית

  • אנטרפרטציה — פרשנות, פירוש, ביאור, הסבר, סברה, סיבור, הסברה, הסברת משמעו …   אוצר עברית

  • אנטרפרטצייה — פרשנות, פירוש, ביאור, הסבר, סברה, סיבור, הסברה, הסברת משמעו …   אוצר עברית

  • דגילה — 1 אמונה, סברה, השקפה, העלאת דבר לסמל, העלאת אידיא 2 נפנוף בדגל, התאספות אל הדגל, הרמת דג …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.