נמוך-קומה


נמוך-קומה
נמוך, קטן-קומה, קצר מהממוצע {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נמוך — קצר, קצר קומה, שפל קומה, קטן, גוץ, לא גבוה, שפל, פחות, למטה מהרגיל, שקוע, תחתון, עמוק, לא ר …   אוצר עברית

  • נמיכות קומה — קומה נמוכה, גובה נמוך {{}} …   אוצר עברית

  • קטן-קומה — נמוך, גמד, גוץ {{}} …   אוצר עברית

  • קצר-קומה — נמוך, גמד, גוץ {{}} …   אוצר עברית

  • שפל-קומה — נמוך, גוץ, גמד, ננס {{}} …   אוצר עברית

  • גובה דשא — נמוך קומה, קצר קומה, קטן {{}} …   אוצר עברית

  • ננס — גמד, גוץ, נמוך קומה, קטן קומה, קצר קומה, איש קט …   אוצר עברית

  • פוני — סייח, סוס קטן, מין סוס נמוך קומה; שער המצח, בלורי …   אוצר עברית

  • גמד — 1 v. הוקטן, הופחת, צומצם, הומעט, כווץ, הונמך, קוצר; נעשה פחות ערך, זכה בזלזול, הקלו בו רא 2 v. להקטין, להפחית, לצמצם, להמעיט, לכווץ, להנמיך, לקצר; להקל ראש, לזלזל, להפוך לפחות ער 3 v. לקטון, לפחות, להצטמצם, להתמעט, להתכווץ, להתקצר, להיעשות נמוך,… …   אוצר עברית

  • גמדי — adj. שמקורו בגמד, הדומה לגמד, ננסי, כמו גוץ, קצר קומה, קטן קומה, נמוך, אצבעוני, זערור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.