נמהרות


נמהרות
פזיזות, חיפזון, חוסר שיקול דעת, חוסר מחשבה, חוסר מתינות, קוצר-רוח, בהילות, מהירות ית

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חוסר זהירות — רשלנות, פזיזות, חוסר תשומת לב, היסח הדעת, נמהרות {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר מחשבה — פזיזות, נמהרות, חוסר זהירות {{}} …   אוצר עברית

  • חופזה — חיפזון, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • חיפזון — חופזה, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • חפזון — חופזה, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • פזיזות — מהירות יתירה, נמהרות, חיפזון, חוסר זהירות, חופזה, בהילו …   אוצר עברית

  • פירחחות — פזיזות, נמהרות, קלות דעת, חוסר אחריות, שובבות, קונדסות, ריקנות, בריונות, חוליגניו …   אוצר עברית

  • פרחחות — פזיזות, נמהרות, קלות דעת, חוסר אחריות, שובבות, קונדסות, ריקנות, בריונות, חוליגניו …   אוצר עברית

  • קלות-ראש — פזיזות, נמהרות, קוצר רוח {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.