נם את שנתו


נם את שנתו
רדום, שקוע בשינה, ישן {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נטרפה שנתו — שנתו הופרעה, נתקף סיוטים {{}} …   אוצר עברית

  • הפריע את שנתו — פגע באיכות שנתו, מנע ממנו שינה, האיר אותו {{}} …   אוצר עברית

  • נגזלה שנתו — נדדה שנתו, לא הצליח להירדם {{}} …   אוצר עברית

  • נדדה שנתו — לא יכול היה להירדם {{}} …   אוצר עברית

  • נדדה שנתו מעיניו — לא הצליח להירדם, לא ישן {{}} …   אוצר עברית

  • ערבה שנתו — ישן טוב {{}} …   אוצר עברית

  • לא ישן בלילות — מוטרד, שנתו נודדת, לא יכול לעצום עין {{}} …   אוצר עברית

  • לא ישן טוב — מוטרד, נדדה שנתו, לא עצם עין {{}} …   אוצר עברית

  • לא ישן טוב בלילה — מוטרד, נדדה שנתו, לא עצם עין {{}} …   אוצר עברית

  • לא עצם עין — לא ישן, נדדה שנתו; דאג, חרד {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.