נטף


נטף
1 v. לנזול, לזרום, לשטוף, לקלוח, לנבוע, לדלוף, לטפטף, לזרזף, לזלוף, לזלוג, לזוב, להישפך, לצא
2 טיפה, אגל, רסיס, כדור זעיר, טיפונת, רסיס נוז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טיפה — נטף, אגל, נטיפה, כדור זעיר, טיפונת; קצת, מעט, מזער, קורטוב, טיפ טיפ …   אוצר עברית

  • טפה — נטף, אגל, נטיפה, כדור זעיר, טיפונת; קצת, מעט, מזער, קורטוב, טיפ טיפ …   אוצר עברית

  • אגל — רסיס, טיפה, נטף, כדור זעיר של נז …   אוצר עברית

  • הזיע כמו סוס — הזיע מאוד, ניגרה ממנו זיעה, נטף זיעה {{}} …   אוצר עברית

  • טיפטוף — נטיפה, נטף, נזילה, נטיפה, זילוף, דליפ …   אוצר עברית

  • טפטוף — נטיפה, נטף, נזילה, נטיפה, זילוף, דליפ …   אוצר עברית

  • נגר — 1 adj. זורם, שוטף, נשפך, נוזל, יורד, יוצא, זב, מופרש, זולג, שופע, ניתך, מימי, נוזל 2 v. נשפך, נזל, זרם, שטף, זב, קלח, יצא, ירד, זלג, זלף, טפטף, זרזף, דלף, נטף, חלח 3 חרש עץ, אומן בעבודות עץ, מומחה לעבודות עץ, יצרן רהיטים, מבצע עבודות נגרו …   אוצר עברית

  • רסיס — נתז, שבר, חתיכה קטנה, פירור, גרגר מפורר; טיפה, נטף, אגל; שמץ, קורטוב, משה …   אוצר עברית

  • שתת — 1 v. הושת, נקבע, בוסס, יוסד, עוגן, הוצב, הועמד, כונן, הושם, הונח, הוק 2 v. להשית, לקבוע, לבסס, לייסד, לעגן, להציב, להעמיד, לכונן, לשים, להניח, להקי 3 v. נזל, זב, ניגר, יצא, ירד, קלח, נשפך, זרם, שטף, נבע, דלף, טפטף, זלף, זלג, נטף; הזיל, הטיף, הגיר …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.