נזקק


נזקק
נצרך, עני, אביון, רש, דל, מעוט אמצעים, מעוט יכולת, דלפון, מסכן, מוכה גורל, עלוב-חיים, אומל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נזקק לטיפול — נפצע, חלה, היה זקוק לטיפול רפואי {{}} …   אוצר עברית

  • נזקק לטיפול רפואי — נפצע, חלה, היה זקוק לטיפול של רופא או אחות {{}} …   אוצר עברית

  • אביון — עני, דל, רש, חסר כל, קבצן, דלפון, נזקק, נצרך, מי שירד מנכסיו; מסכן, אומלל, קשה יום, עלו …   אוצר עברית

  • דחוק — adj. לחוץ, כבוש, מצומצם, דחוס, מהודק ; נצרך, נזקק, נתון במצוקה; המוני, צפוף, מעובה, סמיך; מאולץ, מלאכותי, לא מספק, באין בריר …   אוצר עברית

  • דרוש — נחוץ, חיוני, נדרש, נצרך, מתבקש, הכרחי, נזקק, טעון, מחויב, רצו …   אוצר עברית

  • הזקקות — הזדקקות, הצטרכות, היות זקוק, היות נזקק, היות חייב, צור …   אוצר עברית

  • היזקקות — הזדקקות, הצטרכות, היות זקוק, היות נזקק, היות חייב, צור …   אוצר עברית

  • הסתפק במועט — לא נזקק ליותר, טוב לו עם המעט שיש לו {{}} …   אוצר עברית

  • זקק — 1 v. להצטרך, להיות זקוק, להיות נזקק, להיות תלוי ב ; להשתמש ב , להיעזר ב , להידרש ל 2 v. להצטרך, להיות זקוק, להיות תלוי; להשתמש ב , להיעזר ב , להידרש ל ; לעבור זיקוק, להזדכ 3 v. לצרוף, לטהר, לנקות, לזכך, להתיך, לעשות למזוקק, לבצע זיקוק, לעשות… …   אוצר עברית

  • חי בצמצום — קשה יום, נזקק, צנוע {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.