נגלל


נגלל
{{}}E

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גלגל — 1 v. להסתובב, להסתחרר, להתהפך; להתגולל, להיות זרוק; להשתכן בגוף אחר; להפוך ל ; להתפל 2 v. לסובב, לגלול, לסחרר; להסיר מעל , להעביר, להטיל, להפיל, לזרוק, להשליך; להסיע, להזיז; לגרו 3 v. סובב, נגלל, סוחרר; הוסר מעל , הועבר, הוטל, הופל, הושלך, נזרק;… …   אוצר עברית

  • סט — 1 v. הוזז, הועתק, הורחק ממקומו, שונה מצבו, סולק; נגלל, הוטה, כופ 2 v. להזיז, להעתיק, להרחיק מהמקום, לסלק, לגרום להסטה, לשנות מצב; לגלול, להטות, לכופ 3 v. לנטות, לסור, לזוז, לפנות, לשנות כיוון, להסתובב, לחרוג, לשנות מהמוסכם, לשנות מהמקוב 4 v.… …   אוצר עברית

  • פשל — 1 v. הפשילו אותו, חפתו אותו, קופל למעלה, הורם, גולגל למעלה, נגלל, הועל 2 v. לגרום לעצמו פשלה, לגרום לעצמו בושה, להיות במבוכה, לא לעמוד בציפיות, לבייש את הפירמה, להתבזות; לא להצליח, להיכשל, להיתקע, ליפול, להשתבש, להידפק, לא לצאת לפועל, להסתיים… …   אוצר עברית

  • קפל — 1 v. להיעשות מקופל, להיכרך, להיגלל, להיערך בשכבות; להתקמט; להסתלק, לזוז, לצאת (סלנג) ; לוותר, לסגת, לברוח, להימלט (סלנג) 2 v. לכרוך, לגלול, לערוך בשכבות; לסדר, ליישר, לשים חלק על חלק; ליצור קפלים, לקמט; לשים בתנוחה עוברית; לכלול, להכיל, להקיף,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.