נגיעה


נגיעה
מגע, מישוש, משמוש, יצירת מגע, מזמוז; קשר, זיקה, שייכות, רלוונטיות, יחס, התייחסות, קרב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חיטוט בפצעים — נגיעה בנקודות רגישות, פתיחת דברים כאובים מהעבר {{}} …   אוצר עברית

  • חיטוט בפצעים ישנים — נגיעה בנקודות רגישות, פתיחת דברים כאובים מהעבר {{}} …   אוצר עברית

  • מגע — נגיעה, קשר פיסי, קשר, יחס קרוב, קרבה, יכולת מעבר זרם חשמלי, מרחק קטן מטווח אש, קונטק …   אוצר עברית

  • מגע יד — נגיעה, מישוש, העברת יד {{}} …   אוצר עברית

  • נשיקה — נגיעה בשפתיים, הרעפת נשיקות, הצמדת שפתיים, הבעת אהבה, ביטוי לחיבה, נישוק; לשיקה, הקצה של קרום הלחם, ה צ ופצ יק של הלח …   אוצר עברית

  • רלואנטיות — נגיעה, שייכו …   אוצר עברית

  • רלוואנטיות — נגיעה, שייכו …   אוצר עברית

  • רלוונטיות — נגיעה, שייכו …   אוצר עברית

  • רלונטיות — נגיעה, שייכו …   אוצר עברית

  • נחיתה — ירידה, נגיעה ביבשה, נגיעה במים, יצירת מגע עם הקרקע, ירידה לחוף, עגינה, עלייה ליבש …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.