מתואם


מתואם
adj. תואם, מתאים, הולם, יאה; מקושר, דומה, משתווה; סימטרי, זהה בשני צדיו, זוגי, הרמוני, מאוזן, שיש בו סימטריי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מתואם מראש — מתוכנן, מאורגן למפרע {{}} …   אוצר עברית

  • ערך מתואם — השווי בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, שווי מתואם {{}} …   אוצר עברית

  • שווי מתואם — הערך בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, ערך מתואם {{}} …   אוצר עברית

  • דוח מתואם — דין וחשבון המוצג בניכוי שינויים אינפלציוניים; דין וחשבון המוצג בהתאם לדרישות מס הכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • לא מתואם — s{{}} …   אוצר עברית

  • סכום מתואם — הסכום לאור השינויים במדד {{}} …   אוצר עברית

  • אחדותי — adj. מאופיין באחדות, מאוחד, משותף, מלוכד; סולידרי; הרמוני, אחיד, עקבי, מתואם, בעל קשר פנימ …   אוצר עברית

  • אחוד — 1 adj. מאוחד, משותף, מחובר, מלוכד, מאוגד, קשור, מקושר, מאוחה, סולידרי, הרמוני מתואם; שווה, זה 2 אגודה, מועדון, חברה, שותפות, ברית, התאגדות, התאחדות, אחדות; מיזוג, ליכוד, חיבור; אחדות, ייחו …   אוצר עברית

  • אחיד — adj. זהה, שווה, דומה; קבוע, לא משתנה; הומוגני; מתואם, עקבי; הרמוני, קצו …   אוצר עברית

  • אסינכרוני — adj. שאינו מסונכרן, אינו מתואם בזמנים, שאינו סימולטני, אינו פועל בעת ובעונה אח …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.