משפט בינלאומי


משפט בינלאומי
הסדרי ברירת דין בסכסוכים בין גורמים ממדינות שונות ודינים כלליים המחייבים את כל המדינות התרבותיות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משפט בינלאומי פומבי — דינים כלליים המחייבים את כל המדינות התרבותיות {{}} …   אוצר עברית

  • משפט בינלאומי פרטי — הסדרי ברירת דין בסכסוכים בין גורמים ממדינות שונות {{}} …   אוצר עברית

  • משפט העמים — משפט בינלאומי, דינים המקובלים על המדינות התרבותיות {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.