משפט


משפט
1 חוק, חוקה, כללים, תקנות, נהלים, דין; דיון, מקרה, שיפוט, בוררות; גזר דין, פסק דין, הכרעה, פסיק
2 צירוף מילים, פסוק, ניב, ביטוי, פתגם, אמרה, מימרה; טענה, חוק, כלל, תיאורמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משפט הקוסינוסים — משפט פיתגורס, משפט המתאר את הקשרים בין צלעות המשולש {{}} …   אוצר עברית

  • משפט טפל — משפט שעבוד, משפט הנלווה לעיקרי {{}} …   אוצר עברית

  • משפט מבוים — משפט שנעשה רק כגימיק, משפט לא אמיתי {{}} …   אוצר עברית

  • משפט פומבי — משפט בדלתיים פתוחות, משפט לעיני המון רב {{}} …   אוצר עברית

  • משפט ראשי — משפט עיקרי, משפט עצמאי (בדקדוק) {{}} …   אוצר עברית

  • משפט שעבוד — משפט טפל, משפט הנלווה לעיקרי (דקדוק) {{}} …   אוצר עברית

  • משפט-זיקה — משפט שעבוד, משפט טפל, נלווה למשפט העיקרי {{}} …   אוצר עברית

  • משפט אזרחי — משפט פרטי ודיני חברות, דינים העוסקים ביחסים בין גורמים אזרחיים {{}} …   אוצר עברית

  • משפט אייכמן — משפט שנערך בישראל לפושע המלחמה הנאצי אייכמן שבעקבותיו הוצא להורג בתלייה (1960) {{}} …   אוצר עברית

  • משפט דיבה — משפט על פגיעה במוניטין {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.