משום כך


משום כך
מכיוון שזהו המצב, בגלל זה, היות וזה מה שיש {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משום — prep. בגלל, בגין, בשל, עקב, בעקבות, מפני, היות ו , מכיוון ש , הואיל ו , יען כי, על שום, מפא …   אוצר עברית

  • משום מה — מסיבה כלשהי {{}} …   אוצר עברית

  • משום מקום — אף מקום שהוא, מקום לא ידוע, יש מאין {{}} …   אוצר עברית

  • באופן שיש בו משום אתגר — s{{}} …   אוצר עברית

  • יש בו משום- — הוא כולל, הוא קצת מזכיר {{}} …   אוצר עברית

  • משה — משום הכי, משום כך, מכיוון שכך, לפיכך, על כן, לכן, מסיבה זו, בגלל זה, בשל כך, מפני שכך, כיוון שכך, זו הסיבה שבגלל …   אוצר עברית

  • באשר גם — משום ש , מפני ש , מכיוון {{}} …   אוצר עברית

  • על-כן — משום כך, כפועל יוצא מכך {{}} …   אוצר עברית

  • בשל — 1 adj. מובשל, מבושל, מרוכך, גמול, מתוק, מתאים לאכילה, טעים; בוגר, שלם, הגיע לבשלו 2 prep. בגלל, משום, מפני ש , משום ש , היות ש , הואיל ו , בגין, עקב, בעקבות, יען כ 3 v. הובא לידי בשלות, הובא לידי הבשלה, הובא למצב של גמילה, הובא לגמר גידולו, הוכן …   אוצר עברית

  • בשלה — prep. בגלל, משום, מפני ש , משום ש , היות ש , הואיל ו , בגין, עקב, בעקבות, יען כ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.