מריחה


מריחה
תנועת משיחה, מעיכה בלחץ, הוספה של חומר רך, הנחה על פרוסת לחם, כיסוי בממרח; מתן שוחד; טיוח, עשייה חובבנית, עשייה שטחית; סיפור כיסוי, הסתרה, העלמה, טשטו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סיבון — מריחה בסבון, שפשוף בסבון, קרצוף; ייצור סבון; עבודה בעיניים, מכירת לוקשים, בילו …   אוצר עברית

  • משיחה — סיכה, שימון, מריחה בשמן, מריחה בגריז, מריחת נוזל סמיך; הפיכה למשיח, המלכה, השמת מנהיג, השמת כוה …   אוצר עברית

  • דבקיות — צמיגות, דביקות, הידבקות, מריחה בדב …   אוצר עברית

  • דיבקיות — צמיגות, דביקות, הידבקות, מריחה בדב …   אוצר עברית

  • הטחה — השלכה, הטלה, זריקה, טלטלה, יידוי; טיוח, סיוד, מריחה בטיח, מילוי בטיט; פגיעה, השמעת טענו …   אוצר עברית

  • השחמה — צביעה בחום, הזהבה, מריחה בחום; היעשות שחום, היעשות שזוף, היצלות בשמש, התחממות יתיר …   אוצר עברית

  • השחרה — צביעה בשחור, מריחה בשחור, הענקת גוון שחור, ראיית הדברים בשחו …   אוצר עברית

  • התכהות — היעשות חשוך, היעשות כהה, התקדרות, השחרה, מריחה בצבע כהה, האפל …   אוצר עברית

  • התמרחות — התפשטות, התפרשות, התפזרות; מריחה, שימת משחות, פיזור קרמים; מריחת צבע, צביעה, הצטבעו …   אוצר עברית

  • מימרח — דבר מריחה, משחה, קרם, מאכל צמיג, נוזל צמי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.