מצב


מצב
מצורף בזה, רצוף בזה, רצ"ב, מצורף למכתב זה, הודעה על משהו מצור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מצב — סיטואציה, תנאים, נסיבות, עניינים, אירועים, רקע; מעמד, עמדה, מקום, מיקום, פוזיציה; פוזה, מצ …   אוצר עברית

  • מצב רע — סיטואציה עגומה, תנאים לא טובים {{}} …   אוצר עברית

  • מצב בעייתי — מצב פרובלמטי, מצב מסובך {{}} …   אוצר עברית

  • מצב יסוד — מצב טבעי, מצב רגיל {{}} …   אוצר עברית

  • מצב מלחמה — מצב של לוחמה, סכסוך קבוע, מצב שבו שני הצדדים מוכנים לקרב {{}} …   אוצר עברית

  • מצב אקוטי — מצב חמור הנמשך פרק זמן קצר {{}} …   אוצר עברית

  • מצב ביש — מצב גרוע, צרה, טרדה {{}} …   אוצר עברית

  • מצב גרפי — מצב בו המחשב מאפשר שרטוטים וציור (ע י כרטיס וצג גרפי מתאים) {{}} …   אוצר עברית

  • מצב היפותיטי — מצב שעשוי להתקיים לכאורה {{}} …   אוצר עברית

  • מצב חירום — מצב מסוכן, כוננות, תנאים קשים {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.