מעומם


מעומם
adj. עמום, מעומעם, חשוך, קודר, מוכהה, אפלולי, מטושטש, מעורפל, אביך, דהוי, קלוש, רפה, לא ברור, לא ח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כבוי — 1 adj. מכובה, מכולה, מיובש, מואפל, מוכהה, מעומם, מעומעם, מעורפל, מדוכא, מדוכדך, חסר רוח חיים, ללא ניצוץ, מת, דועך, גוסס, קמ 2 הפסקת בעירה, השקטת אש, חניקה, ריסוס, כבייה, סגירה, ניתוק, האפל …   אוצר עברית

  • כבוייה — adj. מכובה, מכולה, מיובש, מואפל, מוכהה, מעומם, מעומעם, מעורפל, מדוכא, מדוכדך, חסר רוח חיים, ללא ניצוץ, מת, דועך, גוסס, קמ …   אוצר עברית

  • כהה — adj. חשוך, קודר, אפל, אפלולי, בעלטה, לילי, שחור, עמום, מאופל, מעומעם, מעומם, מעורפל, קה …   אוצר עברית

  • מואפל — adj. מוחשך, מוכהה, מושחר, מוסווה, אפל, אפלולי, קודר, חשוך, כהה; מעומם, מעומעם, מעורפל, מטושט …   אוצר עברית

  • מוחלש — adj. מוקטן, מצומצם, מופחת, מונמך, מעומעם, מעומם, מותש, מדולדל, נשחק, מאבד כו …   אוצר עברית

  • מוחשך — adj. מואפל, מוכהה, מושחר, מוסווה, אפל, אפלולי, קודר, חשוך, כהה, עמום, מעומעם, מעומם, נוג …   אוצר עברית

  • מועב — adj. מואפל, מוחשך, קודר, מוכהה, מושחר, מעומעם, מעומם, מעורפל, מוצל, מכוסה בעננים, עכור, מדוכא, מדוכד …   אוצר עברית

  • מוקהה — adj. מעומעם, מעומם, מעורפל, מואפל, מוכהה, מושחר, מעוגל, קטום, נשחק, נפגם, נעשה פחות ח …   אוצר עברית

  • מושחר — adj. מוכהה, מאופל, מוחשך, מוסווה, מעומם, מעומעם, צבוע בשחור, עוטה שחורי …   אוצר עברית

  • ממולמל — adj. נאמר במלמול, לא ברור, מעורפל, מטושטש, מעומם, מעומע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.