מעוכב


מעוכב
adj. בלום, עצור, מופרע, מדוכא, מנוע, חסום, שנמנעת ממנו התקדמות, מהוסס, משותק, מדומם; דחוי, מושהה, כבוש, משוכך, מרוסן, בעל רסן, מובלג; מפגר, איטי, רפה שכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעוכב התפתחות — מי שהתפתחותו אינה כראוי, איטי, רפה שכל {{}} …   אוצר עברית

  • מעוכב לבירור — נעצר עד שיתברר מה קורה, הושאר כדי לברר אתו את העניינים {{}} …   אוצר עברית

  • שיק מעוכב — שיק שהבנק משהה את פירעונו {{}} …   אוצר עברית

  • ננסי — adj. גמדי, קטן, מוקטן, קטנטן, נמוך, זעיר, מיניאטורי, ממוזער, גוץ, מעוכב גדילה, מעוכב התפתחו …   אוצר עברית

  • אחר — 1 adj. נוסף, עוד אחד; רזרבי, חליפי, חילופי; שונה, לא דומה, לא זה; חריג; זולת, לא אותו אדם; זר, נוכר 2 prep. אחרי, בעקבות , לאחר; מאחורי; לאחר מכן, אחר כ 3 v. לאחר, לבוא מאוחר, לבוא באיחור, לא להגיע במועד, לא לעמוד בלוח הזמנים, לבוא אחרי הזמן… …   אוצר עברית

  • דחוי — 1 adj. נדחה, הועבר לזמן אחר, מעוכב, מושהה; הדוף, שנדחף החוצה, זנוח, לא אהו 2 דחייה, עיכוב, השתהות, התמהמהות, משהה, השהייה; הדיפה, דחיקה, דחיפה, זניחה, אי אהד …   אוצר עברית

  • דחוייה — adj. נדחה, הועבר לזמן אחר, מעוכב, מושהה; הדוף, שנדחף החוצה, זנוח, לא אהו …   אוצר עברית

  • חסום — 1 adj. סגור, עצור, בלום, אטום; מסוכל, מעוכב, מנוע, מוכשל, מושהה; תחום ע י צורה (גיאומטריה) ; בעל מחסום, כלוא, קשור, כבול, עקוד, אסור, כפות, מוגב 2 סגירה, חסימה, בלימה, עצירה, אטימה, עיכו …   אוצר עברית

  • מוגבל — 1 adj. תחום, מצומצם, מוגדר, מסומן, חסום, קשור, כפות, כבול, מרותק, מרוסן, עצור, מנוע, מעוכב, כבו 2 נכה, בעל מום, לקוי, חסר יכולת, מתקש …   אוצר עברית

  • מוקפא — adj. מקורר, מורד לטמפרטורת קיפאון, מועבר למצב מוצק, משומר במקפיא, מגובש, מוקשה, נעצר, נחסם, מעוכב, מוחזק, נשמ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.